Dr Liz Fitzgerald

Swydd:

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Aelod o'r:

Mae Liz yn un o ddau Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau yn Swyddfa’r Fargen Ddinesig.  Yn y rôl hon, mae Liz yn gweithio ar draws tîm cyfan y Fargen Ddinesig ac felly mae’n ymwneud ag amrywiaeth eang o waith prosiect, gan gynnwys cefnogi partneriaethau rhanbarthol, prosesau ariannol, llywodraethu a chyfarfodydd gwleidyddol.  Mae gan Liz bron i ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n cynnwys gweinyddiaeth a rheoli swyddfa, rheoli prosiectau, prosiectau marchnata, profiad helaeth o reoli cynadleddau a digwyddiadau, llywodraeth leol, gweithio mewn partneriaeth, rheoli gwefannau, ac ymchwil academaidd.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Skip to content