Geraldine O'Sullivan

Geraldine O’Sullivan

Swydd:

Swyddog Datblygu Graddedigion

Aelod o'r:

Mae Gerry yn gweithio ar gynllun graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gyda Laura. Ei rôl yw Swyddog Datblygu Graddedigion ac mae hi wir yn mwynhau’r rôl hon gan ei bod yn ymwneud ag annog graddedigion i aros ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a gwneud hwn yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Yn wahanol i’w brodyr a’i chwiorydd, ni chwblhaodd ei gradd yn syth ar ôl yr ysgol felly gweithiodd yn galed i gael ei gradd mewn Rheoli Busnes yn ddiweddarach mewn bywyd, gan weithio mewn swydd amser llawn ar yr un pryd.

Ar ôl graddio, symudodd i yrfa yn y trydydd sector am bron i 20 mlynedd yn gweithio fel rheolwr prosiect, gan weithio gyda phobl ifanc sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i’w ffordd mewn bywyd. A hithau’n gweithio gyda graddedigion erbyn hyn, roedd y swydd hon yn ddilyniant naturiol iddi, gan weithio gyda phobl hŷn a’u helpu i chwilio am yrfaoedd cynaliadwy a difyr sy’n defnyddio eu doniau. Yn ei hamser rhydd, mae hi’n cerdded gyda’i theulu, yn coginio, ac yn archwilio ardaloedd newydd yn ei fan wersylla.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Skip to content