Jon Wood

Swydd:

Arweinydd Strategaethau – Clystyrau

Aelod o'r:

Mae Jon yn gweithio gyda’r pum clwstwr technoleg ac arloesi â blaenoriaeth yn y rhanbarth (Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Dyfeisiau Meddygol a Diagnosteg, Technoleg Ariannol, Seiberddiogelwch, Diwydiannau Creadigol), i’w helpu i ddatblygu strategaethau a mapiau ar gyfer twf, a fydd yn sicrhau effaith yn yr economi leol. Ar hyn o bryd, mae Jon wedi cael ei secondio o’i rôl fel Rheolwr Cymru yn Innovate UK, asiantaeth arloesi’r DU. Cyn ymuno ag Innovate UK (i ddechrau fel y Technolegydd Arweiniol ar gyfer Biotechnoleg Ddiwydiannol), bu Jon yn gweithio i Biocatalysts Ltd yng Nghaerdydd, gan weithio gydag ystod eang o gwmnïau mwyaf y byd i ddatblygu prosesau gweithgynhyrchu gwyrdd ar gyfer unrhyw beth o fwyd i beraroglau a phethau fferyllol.

Ar ôl treulio’i yrfa gyfan yn gweithio ym maes ymchwil ac arloesi yng Nghymru, o’r byd academaidd (gyda PhD mewn Microbioleg o Gaerdydd), i fusnes a nawr y sector cyhoeddus, mae Jon yn angerddol am hyrwyddo busnesau gwych Cymru, a gweithio i sicrhau y gall y tri sector weithio gyda’i gilydd yn effeithiol.

Y tu allan i’r gwaith, gellir dod o hyd i Jon ar draeth yn Ne Cymru gyda’i wraig a’i blant, neu’n rhedeg trwy ein cefn gwlad anhygoel. Hynny, neu ychydig o waith DIY.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith