Kellie Beirne

Kellie Beirne

Swydd:

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Aelod o'r:

Mae Kellie Beirne yn Gyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a hefyd yn aelod o Gyngor Ymchwil Lloegr UKRI, yn ogystal ag aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Wyddoniaeth ac Arloesi. Mae Kellie yn fam i ddwy ferch, yn ddinesydd balch o Gasnewydd, ac yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i wireddu eu potensial – yn enwedig y bobl ifanc hynny y mae amgylchiadau yn heriol iddynt. Astudiodd Kellie ei chwrs israddedig a’i gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi gweithio’n helaeth ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt.

Mae Kellie yn eiriolwr dros entrepreneuriaeth gofod cyhoeddus a rôl gwasanaethau cyhoeddus wrth ysgogi ymatebion i heriau mawr ein cyfnod a sut y gall hyn yrru ffyniant economaidd mwy cynhwysol ‘i bawb’. Mae Kellie yn chwarae rhan fawr yn yr agendâu Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi a’r cyfleoedd ar gyfer twf a arweinir gan arloesedd a fydd yr un mor bwysig i economïau lleol a sylfaenol ag i’r economi fasnachu.

Cyfarfod â'r tîm

Dr Liz Fitzgerald

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Gareth Browning

Rheolwr Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Geraldine O’Sullivan

Swyddog Datblygu Graddedigion

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Skip to content