Kellie Beirne

Kellie Beirne

Swydd:

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Aelod o'r:

Mae Kellie Beirne yn Gyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a hefyd yn aelod o Gyngor Ymchwil Lloegr UKRI, yn ogystal ag aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Wyddoniaeth ac Arloesi. Mae Kellie yn fam i ddwy ferch, yn ddinesydd balch o Gasnewydd, ac yn angerddol am gefnogi pobl ifanc i wireddu eu potensial – yn enwedig y bobl ifanc hynny y mae amgylchiadau yn heriol iddynt. Astudiodd Kellie ei chwrs israddedig a’i gradd Meistr ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae wedi gweithio’n helaeth ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a chymunedol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a thu hwnt.

Mae Kellie yn eiriolwr dros entrepreneuriaeth gofod cyhoeddus a rôl gwasanaethau cyhoeddus wrth ysgogi ymatebion i heriau mawr ein cyfnod a sut y gall hyn yrru ffyniant economaidd mwy cynhwysol ‘i bawb’. Mae Kellie yn chwarae rhan fawr yn yr agendâu Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi a’r cyfleoedd ar gyfer twf a arweinir gan arloesedd a fydd yr un mor bwysig i economïau lleol a sylfaenol ag i’r economi fasnachu.

Cyfarfod â'r tîm

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.