Laura Carter

Laura Carter

Swydd:

Swyddog Datblygu Graddedigion

Aelod o'r:

Mae Laura, ochr yn ochr â Gerry, yn gofalu am bob agwedd ar Gynllun Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gyda chefndir mewn ymgysylltu â busnes, rheoli digwyddiadau a’r farchnad swyddi i raddedigion, ymunodd Laura â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Ebrill 2019, gan ddefnyddio ei phrofiad a’i hangerdd dros gyflogadwyedd i lansio a llunio’r Cynllun Graddedigion. Cyn ymuno â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd, roedd hi’n Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ym Mhrifysgol Caerdydd, gan oruchwylio amrywiaeth o ddigwyddiadau ar y campws, yn cynnwys ffeiriau gyrfaoedd ar raddfa fawr. Symudodd Laura i Gymru o Swydd Amwythig i astudio Hanes Modern a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn ôl yn 2012, ac mae hi’n dal yno heddiw, gan ystyried ei hun bellach yn frodor Cymreig mabwysiedig!  Ar ôl graddio gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, gwirfoddolodd Laura gyda chyrff anllywodraethol iechyd byd-eang yn Zambia a dechreuodd ei gyrfa yn rheoli cynadleddau polisi rhyngwladol ar gyfer cynhyrchydd digwyddiadau yn yr UE.

Yn ei hamser hamdden, mae Laura wrth ei bodd yn darllen ac yn braslunio a phaentio dyfrlliw. Mae hi hefyd yn mwynhau’r theatr, gan deithio i archwilio diwylliannau (a bwyd!) newydd, ac weithiau’n gwirfoddoli gyda sefydliadau hawliau menywod fel Cymorth i Ferched Cymru a Gŵyl WOW.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.