Nathan Llewellyn

Nathan Llewellyn

Swydd:

Swyddog Gweithredol Marchnata

Aelod o'r:

Mae Nathan, ynghyd â Suzanne, yn gofalu am bopeth sy’n ymwneud â marchnata a chyfathrebu ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’r Fargen Ddinesig. Dechreuodd astudio Saesneg a Hanes ym Mhrifysgol Abertawe ac, ar ôl peth amser yn addysgu Saesneg a theithio, daeth i astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol ac mae wedi bod yn gweithio ym maes cyfathrebu ers hynny. Ar ôl peth amser yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector, gan gynnwys sefydlu a helpu i redeg sinema a lleoliad cerddoriaeth annibynnol, marchnata’r elusen Anabledd Cymru, yn y tîm cyfathrebu yn y GIG, ac fel Swyddog Gweithredol Marchnata yng Ngholeg Chweched Dosbarth Caerdydd ar ddechrau 2020, ymunodd â’r tîm ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac nid yw wedi edrych yn ôl.

Mae ganddo angerdd am gynnwys, cyfathrebu a phopeth digidol ac yn ei amser ei hun mae’n mwynhau chwarae hoci iâ, chwarae gitâr, gwylio cerddoriaeth fyw, gwylio rygbi a chasglu recordiau.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith