Nicola Butler

Nicola Butler

Swydd:

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Aelod o'r:

Nic yw’r ail Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau yn Swyddfa’r Fargen Ddinesig. Mae Nic yn gweithio ar draws tîm cyfan y Fargen Ddinesig ac yn ymwneud ag amrywiaeth eang o waith prosiect, gan gynnwys cefnogi partneriaethau rhanbarthol, prosesau ariannol, llywodraethu a chyfarfodydd gwleidyddol. Dechreuodd Nic weithio i’r sector cyhoeddus yn 2016 ac mae ganddi brofiad mewn gweinyddiaeth a rheoli swyddfeydd ynghyd â gweithio mewn partneriaeth. Pan nad yw hi’n gweithio, mae Nic yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu.

Cyfarfod â'r tîm

Dr Liz Fitzgerald

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Gareth Browning

Rheolwr Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Geraldine O’Sullivan

Swyddog Datblygu Graddedigion

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Skip to content