Nicola Somerville

Nicola Somerville

Swydd:

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Aelod o'r:

Nicola yw Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol, sy’n golygu ei bod hi’n gyfrifol am nodi arweinwyr busnes newydd ac ymrwymiadau rhyngwladol. Mae hi’n goruchwylio cyflawni sgiliau a chefnogi’r partneriaethau sydd gennym ar draws rhwydwaith y fargen ddinesig, gan sicrhau bod ‘cyfle’ wedi’i ymgorffori yn rhan o’r holl fuddsoddiadau a wneir. Mae Nicola wedi gweithio ar draws y drydedd sector a’r sector cyhoeddus, gan arwain ym meysydd tai, adfywio a datblygu economaidd, yn bennaf yn Ne-ddwyrain Cymru. Gydag angerdd am ymgysylltu ar lawr gwlad a thyfu ein cymunedau yn ganolfannau bywiog llewyrchus, mae Nicola yn gwirfoddoli ar gyfer prosiectau lleol ar draws ei thref enedigol, sef Casnewydd. Ar hyn o bryd, mae Nicola yn Gadeirydd Cartrefi Dinas Casnewydd, lle mae hi wedi arwain y sefydliad i fod yn un o’r cymdeithasau tai sydd â sgôr ariannol orau yng Nghymru (y DU o bosib!). Ynghyd â hyn, mae Nicola hefyd wedi cyfrannu at ac wedi cymryd rhan mewn llawer o grwpiau tasg-ganolog ar gyfer Llywodraeth Cymru, yn fwyaf diweddar Tasglu’r Cymoedd.

Gyda thair merch ifanc, mae bywyd yn llawn gliter a gwallgofrwydd, tebyg iawn i benwythnos iâr parhaol heb yr alcohol. Rwy’n ceisio coginio, rydw i wedi rhoi cynnig ar y ymarfer corff, felly nawr rydw i newydd setlo ar wyliau ac anturiaethau newydd!

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Dr Liz Fitzgerald

Swyddog Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Skip to content