Nicola Somerville

Nicola Somerville

Swydd:

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Aelod o'r:

Nicola yw Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol, sy’n golygu ei bod hi’n gyfrifol am nodi arweinwyr busnes newydd ac ymrwymiadau rhyngwladol. Mae hi’n goruchwylio cyflawni sgiliau a chefnogi’r partneriaethau sydd gennym ar draws rhwydwaith y fargen ddinesig, gan sicrhau bod ‘cyfle’ wedi’i ymgorffori yn rhan o’r holl fuddsoddiadau a wneir. Mae Nicola wedi gweithio ar draws y drydedd sector a’r sector cyhoeddus, gan arwain ym meysydd tai, adfywio a datblygu economaidd, yn bennaf yn Ne-ddwyrain Cymru. Gydag angerdd am ymgysylltu ar lawr gwlad a thyfu ein cymunedau yn ganolfannau bywiog llewyrchus, mae Nicola yn gwirfoddoli ar gyfer prosiectau lleol ar draws ei thref enedigol, sef Casnewydd. Ar hyn o bryd, mae Nicola yn Gadeirydd Cartrefi Dinas Casnewydd, lle mae hi wedi arwain y sefydliad i fod yn un o’r cymdeithasau tai sydd â sgôr ariannol orau yng Nghymru (y DU o bosib!). Ynghyd â hyn, mae Nicola hefyd wedi cyfrannu at ac wedi cymryd rhan mewn llawer o grwpiau tasg-ganolog ar gyfer Llywodraeth Cymru, yn fwyaf diweddar Tasglu’r Cymoedd.

Gyda thair merch ifanc, mae bywyd yn llawn gliter a gwallgofrwydd, tebyg iawn i benwythnos iâr parhaol heb yr alcohol. Rwy’n ceisio coginio, rydw i wedi rhoi cynnig ar y ymarfer corff, felly nawr rydw i newydd setlo ar wyliau ac anturiaethau newydd!

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.