Rhys Thomas

Rhys Thomas

Swydd:

Prif Swyddog Gweithredu

Aelod o'r:

Rhys Thomas yw Prif Swyddog Gweithredu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac mae’n gyfrifol am oruchwylio Fframwaith Buddsoddi y Fargen Ddinesig a darparu arweinyddiaeth strategol i ddatblygiad ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae Rhys hefyd yn aelod o Gyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, ac yn aelod o Banel Cynghori Strategol Technoleg FinTech Wales.

Yn flaenorol, roedd gan Rhys nifer o rolau ym Mhrifysgol Caerdydd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth System Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes, lle roedd yn gyfrifol am ddatblygiad ac arweinyddiaeth strategol System Arloesi Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys arwain a rheoli’r timau Arloesi ac Ymgysylltu â Busnes, a hwyluso partneriaeth, cydweithredu a chydlynu effeithiol gyda phartneriaid allanol.

Mae gan Rhys radd israddedig o Brifysgol De Cymru a gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) o Brifysgol Caerdydd.

Yn ei amser rhydd, mae Rhys yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau a theulu, a gwylio rygbi a phêl-droed.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Suzanne Chesterton

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.