Suzanne Chesterton

Suzanne Chesterton

Swydd:

Arweinydd Marchnata a Chyfathrebu

Aelod o'r:

Mae Suzanne yn gyfrifol am yr holl weithgareddau yn ymwneud â marchnata a chyfathrebu. Yn ymarferol, mae hyn yn cwmpasu’r sbectrwm llawn o weithgareddau, gan gynnwys creu strategaeth gynnwys, llunio erthyglau arwain agweddau, gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau, a rheoli pob agwedd ar y wefan hyd at reoli cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau ymgyrchu. Mae Suzanne yn gyfrifydd a marchnatwr cymwys, ac mae ganddi arbenigedd masnachol a marchnata sylweddol ar ôl arwain adrannau marchnata mawr mewn cwmnïau blaenllaw fel Barclays ac Allianz.

Ar ôl llwyddo i reoli ei strategaeth ei hun a busnes ymgynghori marchnata am flynyddoedd, ar ddiwedd 2019 gwnaeth y penderfyniad i fentro i diriogaeth ansiartredig y sector cyhoeddus, gan gredu gyda magwraeth a theulu â gwreiddiau cadarn yn y cymoedd ei bod hi’n amser ffarwelio â Llundain a De-ddwyrain Lloegr a defnyddio ei sgiliau i helpu i ddatblygu mentrau ac achosion Cymru.  Bydd hi’n treulio’r mwyafrif o’i hamser rhydd yn dilyn gwersi ymarfer corff HIIT Joe Wicks ac yn mwynhau’r awyr agored.

Cyfarfod â'r tîm

Kellie Beirne

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Rhys Thomas

Prif Swyddog Gweithredu

Nicola Somerville

Pennaeth Datblygu Busnes a Thwf Cynhwysol

Hrjinder Singh

Pennaeth Cyllid, Risg a Sicrwydd

Robert O’Dwyer

Pennaeth Seilwaith

Clare Cameron

Swyddog Datblygu Trafnidiaeth