Y Cynghorydd Andrew Morgan

Swydd:

Rhondda Cynon Taf

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Geraint Thomas

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Neil Moore

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Jane Mudd

Casnewydd

Y Cynghorydd James Pritchard

Caerphilly

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful