Y Cynghorydd Andrew Morgan

Swydd:

Rhondda Cynon Taf

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Torfaen. Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Cynghorydd Philippa Marsden

Caerffili

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Y Cynghorydd Huw Thomas

Caerdydd

Y Cynghorydd Nigel John Daniels

Blaenau Gwent