Y Cynghorydd Caro Wild

Swydd:

Caerdydd

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd James Pritchard

Caerphilly

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Casnewydd

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.