Y Cynghorydd Caro Wild

Swydd:

Caerdydd

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Peter King

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf