Y Cynghorydd Dai Davies

Swydd:

Blaenau Gwent

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Peter King

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf