Y Cynghorydd Huw David

Swydd:

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Neil Moore

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Jane Mudd

Casnewydd

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Torfaen. Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd