Y Cynghorydd Huw David

Swydd:

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Huw Thomas

Caerdydd

Y Cynghorydd Nigel John Daniels

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Richard John

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Caro Wild

Caerdydd

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Casnewydd

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy