Y Cynghorydd Huw Thomas

Swydd:

Caerdydd

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Neil Moore

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Jane Mudd

Casnewydd

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Anthony Hunt

Torfaen. Cadeirydd, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Y Cynghorydd Philippa Marsden

Caerffili