Y Cynghorydd Jane Pratt

Swydd:

Sir Fynwy

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Philippa Marsden

Caerffili

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Y Cynghorydd Caro Wild

Caerdydd

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Casnewydd

Skip to content