Y Cynghorydd Lisa Mytton

Swydd:

Merthyr Tudful

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Caro Wild

Caerdydd

Y Cynghorydd Roger Jeavons

Casnewydd

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Peter King

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen