Y Cynghorydd Neil Moore

Swydd:

Bro Morgannwg

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth

Y Cynghorydd Huw Thomas

Caerdydd

Y Cynghorydd Nigel John Daniels

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Richard John

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Jane Mudd

Casnewydd

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful