Y Cynghorydd Nigel John Daniels

Swydd:

Blaenau Gwent

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Huw Thomas

Caerdydd

Y Cynghorydd Richard John

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Neil Moore

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Jane Mudd

Casnewydd

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf