Y Cynghorydd Peter King

Swydd:

Bro Morgannwg

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Philippa Marsden

Caerffili