Y Cynghorydd Philippa Marsden

Swydd:

Caerffili

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Jane Pratt

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Dai Davies

Blaenau Gwent

Y Cynghorydd Peter King

Bro Morgannwg

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Neil Moore

Bro Morgannwg