Y Cynghorydd Roger Jeavons

Swydd:

Casnewydd

Aelod o'r:

Cyfarfod â'r tîm

Y Cynghorydd Amanda Owen

Torfaen

Y Cynghorydd Stuart Baldwin

Bridgend

Y Cynghorydd Lisa Mytton

Merthyr Tudful

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Philippa Marsden

Caerffili

Y Cynghorydd Huw David

Pen-y-bont ar Ogwr. Cadeirydd, Awdurdod Trafnidiaeth