Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cyd-bwyllgor Craffu

Gwybodaeth am Gyd-bwyllgor Craffu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDPRC) yn Gyd-Bwyllgor o bob un o ddeg Awdurdod Lleol De Ddwyrain Cymru ac fe’i sefydlwyd er mwyn goruchwylio a chydlynu cyflawni rhwymedigaethau’r Cynghorau mewn perthynas â’r Fargen Ddinesig. Mae’r Cydbwyllgor Craffu yn cynnwys un Aelod anweithredol o bob Awdurdod Penodi.

Mae’r Cydbwyllgor Craffu yn cyfarfod i fonitro cynnydd prosiect (BDPRC) yn erbyn ei gynllun Rhaglen a gwneud adroddiadau ac argymhellion i’r Cabinet Rhanbarthol a / neu i unrhyw un o’r Awdurdodau Penodi ac i unrhyw un o’u gweithredwyr mewn perthynas ag unrhyw swyddogaeth sydd wedi’i dirprwyo i’r Cabinet Rhanbarthol yn unol â’r Cytundeb Cydweithio. Mae’r Cyd-bwyllgor yn cyfarfod hyd at 4 gwaith y flwyddyn.

Cliciwch ymai gael mwy o wybodaeth.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Council Chamber, Civic Offices, Angel Street, Bridgend
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais