Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cysylltu â Ni

Ein Manylion Cysylltu

Ffoniwch ni ar:

03000 040414

Anfonwch e-bost atom:

info@cardiffcapitalregion.wales

Ein prif swyddfa:

Office of the City Deal. Suite 15. Tredomen Innovation & Technology Centre. Tredomen Park. Ystrad Mynach. Hengoed. CF82 7FQ

Dyma sut i’n canfod
Canfyddwch ni ar:

Anfonwch neges atom

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Caerphilly Council, Tredomen, Ystrad Mynach, CF82 7FQ.
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais