Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cysylltu â Ni

Ein Manylion Cysylltu

Ffoniwch ni ar:

03000 040414

Anfonwch e-bost atom:

info@cardiffcapitalregion.wales

Ein prif swyddfa:

Canolfan Menter y Cymoedd, Parc Hen Lofa'r Navigation, Aberpennar. CF45 4SN.

Dyma sut i’n canfod
Canfyddwch ni ar:

Anfonwch neges atom

CCR Chevron

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais