Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

18 Chwefror 2019

Lleoliad: Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG

Amser: 11:00yb - 1:00yp

CCR Chevron

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais