Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Digwyddiad Ymgysylltu â Busnes RBC

17 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Canolfan Waterton

Amser: 8:00yb - 10:00yb

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn adeiladu ar gryfderau sector y rhanbarth, ei sylfaen sgiliau cyfredol a thair prifysgol lwyddiannus, gan greu ffordd ranbarthol o feddwl sydd erioed wedi’i gweld o’r blaen yn Ne-ddwyrain Cymru, gan ddatblygu rhanbarth llewyrchus a ffyniannus, lle mae ar bobl eisiau byw a gweithio.

Bydd y digwyddiadau ymgysylltu â busnes yn darparu trosolwg i fusnesau ledled y Rhanbarth ar Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn cynnwys:

  • Manylion strwythur y Fargen Ddinesig
  • Y cysylltiadau a’r unigolion allweddol yn nhîm y Fargen Ddinesig
  • Y cyfleoedd y mae’r Fargen Ddinesig yn eu cynnig i fusnesau ledled y Rhanbarth
  • Trosolwg ar y Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd
  • Manylion sut y gall busnesau ryngweithio â’r Fargen Ddinesig a bod yn hollol gyfoes â newyddion a datblygiadau
  • Ffrydiau gwaith a gweithgareddau cyfredol y Fargen Ddinesig

https://www.eventbrite.co.uk/e/rbc-business-engagement-event-digwyddiad-ymgysylltu-a-busnes-rbc-tickets-62708877942?utm_term=eventurl_text

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais