Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Ein Cymoedd, EinCymunedoedd, Ein Gorsafoedd (Tondu)

30 Medi 2019

Lleoliad: Coleg y Cymunedol Y Dderwen Tondu

Amser: 4:00yp - 7:00yp

Mae Trafnidiaeth Cymru yn cefnogi Tasglu’r Cymoedd gyda’i uchelgais i wneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaol i gymoedd De Cymru.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn rhannu ein cynlluniau i wella cysylltiadau trafnidiaeth i swyddi, addysg a hamdden. Byddwch yn dysgu am ein cyfleoedd cyffrous i chi a’ch cymuned gymryd rhan a sut y gallwch gyfrannu at ein cynlluniau.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Digital Meeting
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais