Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Gwneud Y Gorau o Barth Menter Sain Tathan A Maes Awyr Caerdydd: Y Porth I Dwf

25 Mehefin 2019

Lleoliad: Adeilad Rhif 232, Maes Awyr Sain Tathan, CF62 4WB

Amser: 8:00yb - 10:30yb

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais