Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Past Events

Hidlo Digwyddiadau

Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: N/A
Amser: 10:30yb - 12:30yp

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cabinet Rhanbarthol

Lleoliad: TBC
Amser: 9:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Newport Wafer Fab
Amser: 11:00yb - 1:00yp
1 2
CCR Chevron

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais