Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Past Events

Hidlo Digwyddiadau

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cabinet Rhanbarthol

Lleoliad: TBC
Amser: 9:00yb - 12:00yp

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Newport Wafer Fab
Amser: 11:00yb - 1:00yp

Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Ty Dysgu, Nantgarw
Amser: 9:30yb - 11:30yb

Cabinet Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Lleoliad: Ty Dysgu, Nantgarw
Amser: 10:00yb - 12:00yp
1 3 4 5

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais