Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Mae Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru wedi ymrwymo i lywodraeth agored a rhyddhau’r wybodaeth sydd ganddo yn rhagweithiol.

Defnyddiwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am yr wybodaeth sydd gennym a sut y gallwch gael mynediad at hyn.

Cynllun Cyhoeddi Rhyddid Gwybodaeth

Mae’n ofynnol i bob awdurdod cyhoeddus sy’n ddarostyngedig i’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi sy’n nodi pa wybodaeth fydd ar gael fel mater o drefn a sut y gellir cael gafael arni.

Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl i chi gael mynediad at wybodaeth gofnodedig a gedwir gan sefydliadau’r sector cyhoeddus. Gall unrhyw un ofyn am wybodaeth – does dim cyfyngiadau ar eich oedran, cenedligrwydd na ble rydych chi’n byw.

GDPR a Diogelu Data

Mae’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 yn rhoi hawliau i unigolion ynghylch sut rydyn ni’n defnyddio eich data personol. Mae hyn yn cynnwys yr hawl i gael mynediad at wybodaeth sydd gennym amdanoch chi.

Skip to content