Hwb Buddsoddi

Yn ystyried buddsoddi?

Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu adleoli busnes, neu os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar ein cynigion buddsoddi.

Yn chwilio am fuddsoddiad?

Os ydych chi’n ceisio deall ein blaenoriaethau buddsoddi, y cyllid sydd ar gael, a’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Y newyddion buddsoddi diweddaraf

Pan ddadlennodd Gwyddor Data Dynol, a gefnogir gan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, eu llwyfan www.PrevalenceUK.com ddiwedd mis Gorffennaf, gwnaeth fwy na gwneud hanes. Fe gymerodd gam aruthrol fawr dros ddadansoddi iechyd byd-eang, drwy’r byd …

Eisiau trafod buddsoddiadau?