Hwb Buddsoddi

Yn ystyried buddsoddi?

Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu adleoli busnes, neu os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar ein cynigion buddsoddi.

Yn chwilio am fuddsoddiad?

Os ydych chi’n ceisio deall ein blaenoriaethau buddsoddi, y cyllid sydd ar gael, a’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Y newyddion buddsoddi diweddaraf

Bydd Canolfan Arloesi Seiber (CAS) newydd i helpu Cymru i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes Seiber-Ddiogelwch yn weithredol yn ddiweddarach eleni ar ôl denu ymrwymiadau cyd-fuddsoddi gan Lywodraeth Cymru, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (PR-C) a phartneriaid yn y diwydiant.

Eisiau trafod buddsoddiadau?