Hwb Buddsoddi

Yn ystyried buddsoddi?

Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu adleoli busnes, neu os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar ein cynigion buddsoddi.

Yn chwilio am fuddsoddiad?

Os ydych chi’n ceisio deall ein blaenoriaethau buddsoddi, y cyllid sydd ar gael, a’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Y newyddion buddsoddi diweddaraf

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.4m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Zip World, sy'n enwog yng Ngogledd Cymru am fod â’r llinell sip gyflymaf yn y byd, wedi dod â'u brand unigryw o dwristiaeth antur i ganol gwlad fynyddig y Rhigos. Gyda'r nod o roi hwb i economi De Cymru, wrth ddefnyddio'r dirwedd drawiadol i adfywio’r eicon hwn o hanes glofaol y rhanbarth, agorodd y safle i'r cyhoedd ar 26 Ebrill. Yn awyddus i weld y trawsnewidiad rhyfeddol hwn a chael profiad o Zip World ein hunain, fe gwrddon ni ag Ellie Watkins, sy'n rheoli'r holl weithgarwch marchnata lleol, a'r tîm ehangach i ddeall mwy am hanes Zip World Tower a’i gynlluniau presennol ac i’r dyfodol, a sut brofiad ydy gweithio yno.

Eisiau trafod buddsoddiadau?