Hwb Buddsoddi

Yn ystyried buddsoddi?

Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu adleoli busnes, neu os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar ein cynigion buddsoddi.

Yn chwilio am fuddsoddiad?

Os ydych chi’n ceisio deall ein blaenoriaethau buddsoddi, y cyllid sydd ar gael, a’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Y newyddion buddsoddi diweddaraf

Cyhoeddodd Partneriaeth Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesi Cyfyngedig (IIC), y gronfa a gefnogir gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), fuddsoddiad heddiw gwerth miliynau lawer o bunnau yn Mazuma, y cwmni cyfrifyddiaeth ar-lein o Ben-y-bont ar Ogwr.

Eisiau trafod buddsoddiadau?

Skip to content