Hwb Buddsoddi

Yn ystyried buddsoddi?

Os ydych chi’n ystyried sefydlu neu adleoli busnes, neu os oes gennych ddiddordeb mewn edrych ar ein cynigion buddsoddi.

Yn chwilio am fuddsoddiad?

Os ydych chi’n ceisio deall ein blaenoriaethau buddsoddi, y cyllid sydd ar gael, a’r broses ar gyfer gwneud cais am gyllid.

Y newyddion buddsoddi diweddaraf

Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru - ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.

Eisiau trafod buddsoddiadau?