Cyrff Cynghori

Gwasanaethau Cynghori

Partneriaeth Twf Economaidd

Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd yn gyfrifol am gynghori ar faterion o ddatblygu polisïau economaidd, ac am ddarparu rhagolwg strategol ac arwain agweddau.

Panel Buddsoddi

Mae’r Panel Buddsoddi yn gyfrifol am ddarparu cyngor ac arweiniad ar holl gynigion buddsoddi’r Fargen Ddinesig.

Cyngor Busnes

Mae’r Cyngor Busnes yn gyfrifol am sicrhau bod llais busnes wrth wraidd strategaeth a phroses gwneud penderfyniadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Partneriaeth Sgiliau

Mae’r Bartneriaeth Sgiliau yn gyfrifol am nodi blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau, a arweinir gan anghenion y diwydiant.

Bwrdd y Rhaglen

Mae Bwrdd y Rhaglen yn fwrdd adolygu ac ymgynghori ac mae’n gyfrifol am ddarparu safbwyntiau awdurdodau lleol.