Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

MIPIM 2020

Cynrychioli Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn MIPIM

Beth yw MIPIM?

A hithau’n cael ei hystyried fel arddangosfa eiddo fwyaf y byd, mae MIPIM (Marche International des Professionals d’Immobilier) yn denu miloedd o bobl bob blwyddyn, yn cynnwys 5,000 o fuddsoddwyr, 4,800 o ddatblygwyr, a 500 o newyddiadurwyr o bob cwr o’r byd.

Fel un o’r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr y byd eiddo a buddsoddi, mae MIPIM yn enwog am ei chyfleoedd buddsoddi. A hithau’n cael ei chynnal yn Cannes, Ffrainc, fe ddaw pobl ynghyd i rwydweithio ac i ddysgu oddi wrth y naill a’r llall dros gyfres o bedwar diwrnod, i arddangos sgiliau a photensial eu rhanbarthau.

Drwy’r Deyrnas Unedig i gyd, mae rhanbarthau fel Manceinion, Leeds a Llundain, yn ogystal â chenhedloedd datganoledig eraill fel Gogledd Iwerddon a’r Alban, yn mynychu MIPIM, gan ddenu buddsoddiadau a chyfleoedd sylweddol. Mae wedi tyfu i fod yn brif gyfle i ranbarthau gyflwyno’u hunain a’u posibiliadau ar lwyfan byd-eang, gan ddenu cymorth ariannol a buddsoddiad yn ei sgîl.

 

Pam mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynychu MIPIM

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn mynychu MIPIM i arddangos holl fusnesau anhygoel a chyfleoedd mewnfuddsoddi De-ddwyrain Cymru gerbron y byd. Mae’n darparu achlysur unigryw i ddatblygu cysylltiadau newydd o werth uchel ac i greu rhwydweithiau ystyrlon.

Gan fod dyddiau y cronfeydd Bargen Ddinesig a grantiau o Ewrop yn dirwyn i ben, mae hi’n bwysicach nag erioed yn awr gwerthu’n cryfderau cystadleuol ar lwyfan byd-eang a chwilio am y buddsoddwyr, y cefnogwyr a’r marchnadoedd sy’n hoffi’r hyn sydd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd i’w gynnig.
Er mwyn denu’r swyddi a’r buddsoddiad fydd yn trawsnewid De-ddwyrain Cymru yn y dyfodol, fe fydd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn hyrwyddo’r rhanbarth yn egnïol, nid yn unig ar lwyfan cenedlaethol ond hefyd ar lwyfan rhyngwladol.

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fuddsoddadwy, gyda llawer o gyfleoedd. Mae’n gartref i’r brifddinas Brydeinig sy’n tyfu gyflymaf mewn sawl maes, ac mae’n un o’r 10 lleoliad uchaf fel Dinas sy’n Dechrau Busnesau Digidol. Mae’n bryd mynd â’r cyfryw negeseuon at gynulleidfa ryngwladol a sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn disgleirio’n ddisglair yn y farchnad fuddsoddi Ewropeaidd.

I ganfod mwy o wybodaeth am gyfleoedd cyffrous Prifddinas-Ranbarth Caerdydd neu i bartneru â ni fel noddwr, ewch i www.cardiffatmipim.co.uk, os gwelwch yn dda.

Digwyddiadau ar y gweillGolwg ar yr holl digwyddiadau

Ymgeisio

Mae Cronfa Buddsoddi Ehangach Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn awr yn agored i dderbyn ceisiadau. Os oes gennych brosiect sydd â’r potensial i gael effaith wir gadarnhaol ar yr economi rhanbarthol, mae arnom eisiau clywed gennych.

Sut mae gwneud cais