Newyddion a Digwyddiadau

Cyhoeddodd Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) fuddsoddiad gwerth £12 miliwn gan y Gronfa Adeiladau Strategol i ariannu datblygiad Stiwdios Great Point yng Nghaerdydd yn y dyfodol, a rhagwelir y daw hyn yn un o brif ganolfannau Ewrop ar gyfer cynhyrchu ar gyfer ffilmiau a theledu.

Digwyddiadau ar y gweill

Ni ddarganfuwyd unrhyw ddata

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.