Newyddion a Digwyddiadau

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) wedi cyhoeddi lansio canolfan Sgiliau a Doniau newydd, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio cyflogwyr a gweithwyr y dyfodol ledled De-ddwyrain Cymru.

Digwyddiadau ar y gweill

6th Rhagfyr 2021
9:30yb

Cyfarfod Cabinet Rhanbarthol

9th Rhagfyr 2021
10:00yb

Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

3rd Mawrth 2022
10:00yb

Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarth Prifddinas Caerdydd

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.