Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch

Categorïau:
Cyffredinol
Sgiliau

Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151). Sylwer, er bod y swyddi hyn yn cael eu hysbysebu ar blatfform swyddi Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae’r swyddi hyn yn swyddi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Clare Allen, Uwch Arbenigwr Datblygu Sefydliadau – Clare.Allen@cardiff.gov.uk

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content