Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn lansio Rhaglen Twf Busnes i gefnogi 75 o fusnesau ledled y Rhanbarth

Categorïau:
Datganiad i'r Wasg – Arall

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ei Rhaglen Twf Busnes newydd i sbarduno datblygiad economaidd ar draws De-ddwyrain Cymru, gan helpu entrepreneuriaid ac ehangu cwmnïau.

The Cluster Growth and Development Programme

Bwriad y Rhaglen, sydd wedi’i hariannu ar y cyd gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig, yw darparu cymorth wedi’i dargedu i 75 o fusnesau dethol sydd am ehangu ledled y deg Awdurdod Lleol yn y Rhanbarth. Mae’n canolbwyntio ar sectorau blaenoriaeth Technoleg Ariannol, Diwydiannau Gwyrdd, Technoleg Feddygol, Seiberddiogelwch, Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, a Diwydiannau Creadigol, ynghyd â sectorau eraill.

Bydd y cyfranogwyr yn cael gweithdy hyfforddiant trochi deuddydd o hyd gydag arbenigwyr blaenllaw o Grant Thornton, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Business in Focus, gan gwmpasu cynllunio strategol, meistrolaeth ar werthu, rheoli talent, effeithlonrwydd gweithredol, a chraffter ariannol.

Yn ogystal ag addysgu ar lefel uchel, ceir cydweithredu, dysgu gan gyfoedion, a mentora gyda’r cyfle i rwydweithio ag entrepreneuriaid o’r un anian, rhannu profiadau, a manteisio ar ddoethineb arweinwyr busnes profiadol.

Yn ôl y Cynghorydd Lis Burnett, Arweinydd Bro Morgannwg: “Mae Rhaglen Twf Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fwy na dim ond ehangu busnesau unigol. Mae’n ymwneud ag adeiladu dyfodol cryfach, mwy llewyrchus i’r Rhanbarth cyfan, drwy alluogi twf, creu swyddi, a meithrin datblygiad economaidd cynaliadwy.”

lis-burnett-leader-vale-of-glamorgan

Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle llwybr cyflym ychwanegol. Bydd y 12 cyfranogwr gorau o’r garfan gychwynnol yn cael eu dewis i ymuno â Chyflymydd Twf Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan dderbyn hyd yn oed mwy o gymorth dwys a phwrpasol. Mae’r ceisiadau ar gyfer y garfan gychwynnol bellach ar agor.

Cofrestrwch eich diddordeb yma:

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Etholwyd Cadeirydd a Dirprwy Gadeiryddion newydd heddiw (y 3ydd o Fehefin, 2024) yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-ddwyrain Cymru (SEWCJC), y corff cyhoeddus rhanbarthol statudol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content