Carfan Graddedigion Menter 2 Nawr yn Fyw

Categorïau:
Sgiliau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi lansio ein hail garfan Graddedigion Menter.

Mae gan fusnesau sy’n chwilio am raddedigion talentog o safon uchel tan 21 Chwefror i gynnig swyddi gwag i’r cynllun; bydd y rolau’n cael eu hysbysebu rhwng 25 Chwefror a 20 Mawrth. Dilynir hyn gan broses ddwys yn creu’r rhestr fer am bedair wythnos, i gyd wedi’i reoli am ddim gan ein tîm yn Venture.

Hyd yma rydym wedi lleoli dros 100 o raddedigion gyda busnesau ledled y rhanbarth gydag 85% o raddedigion yn dal i fod yn eu rôl heddiw.

I gael gwybod mwy am y graddedigion diweddaraf a sut y gall busnesau gymryd rhan, fe gawson ni sgwrs gyda Geraldine O’Sullivan, Swyddog Datblygu Graddedigion Venture.

 

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar drothwy trawsnewid ynni critigol - a rhoddodd Gweithdy Sgiliau Hydrogen diweddar CAVC gipolwg ar y dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynaliadwy sydd o'n blaenau...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.