Category: Cyffredinol

CYFLEOEDD buddsoddi yn Ne Cymru oedd ffocws digwyddiad yn Llundain (Dydd Llun, y 26ain o Chwefror), oedd yn hyrwyddo buddion cyd-fuddsoddi â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR).
Ar hyn o bryd mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn recriwtio dwy swydd uwch – Dirprwy Brif Weithredwr, a Chyfarwyddwr Strategol – Adnoddau (Swyddog adran 151).
Yn dynn ar sodlau dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn parhau i ddangos eu cefnogaeth i egin-fusnesau, arloeswyr ac entrepreneuriaid.
Croesawir y cyhoeddiad bod Vishay Intertechnology am gaffael cyfleusterau a gweithrediadau Nexperia (Cyfleuster Saernïo Haenellau Casnewydd gynt) am $177 miliwn gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Wrth inni nesáu ar Ddiwrnod Cyfeillgarwch y Byd eleni, rydym yn dathlu ac yn coffáu’r cysylltiadau a’r partneriaethau y mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi’u datblygu yn y flwyddyn gyntaf o’u tenantiaeth a leolir yn Cathays, o bartneriaethau â sefydliadau eraill a leolir yn sbarc … perthnasoedd a naddwyd drwy ddigwyddiadau a gynhaliwyd yn yr adeilad … a mwy.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar drothwy trawsnewid ynni critigol - a rhoddodd Gweithdy Sgiliau Hydrogen diweddar CAVC gipolwg ar y dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynaliadwy sydd o'n blaenau...
Mae gan Gynlluniau Ynni Ardaloedd Lleol (LAEP) rôl hanfodol yn y ras i sero net – drwy wella’n dealltwriaeth o beth mae’r trawsnewid i ynni adnewyddadwy’n debygol o olygu, gan fod â rhan hanfodol mewn llunio’r pontio i system ynni newydd sylfaenol.
Gwelodd heddiw arweinwyr Awdurdodau Lleol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ac aelodau Llywodraeth Cymru yn teithio ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael golwg ar y cynnydd a gyflawnir gan Raglen Metro a Mwy De Cymru.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content