Category: Datganiad i’r Wasg – Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol

Lansiodd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) heddiw (y 10fed o Dachwedd) gynllun peilot ‘Profwch cyn prynu’ ar gyfer Tacsis Gwyrdd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi dadlennu Gweledigaeth bellgyrhaeddol ar gyfer Cludo Teithwyr ar y Rheilffyrdd fydd yn allweddol i lwyddiant De-ddwyrain Cymru i godi-i-wastatáu, i gryfhau ac i ailgodi’n gryfach i wella’r deilliannau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth.
Mae Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd heddiw (y 18fed o Chwefror, 2021) wedi adrodd am y cynnydd cyflym a chadarnhaol a wnaed ar ei fentrau Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV) – er gwaethaf bodolaeth cefndir yr haint Covid-19 a’r amgylchedd aruthrol heriol y mae hynny wedi’i greu.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content