Creo Medical: Technoleg Sterileiddio Plasma Oeraidd COVID-19 – Diweddariad statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad statws fis Mawrth 2021

Mae’r Dechnoleg Cool Plasma yn parhau i gael ei datblygu gan Creo Medical, gyda chamau sylweddol yn cael eu cymryd yn dilyn y cymorth buddsoddi gan Fargen Ddinesig P-RC.  Mae partneriaethau ar draws y byd academaidd, masnachol a’r llywodraeth yn helpu i ddatblygu’r cynhyrchion.   Cafodd staff peirianyddol a rheoli prosiectau eu recriwtio i yrru’r datblygiad cynnyrch parhaus ymlaen i fodloni gofynion defnyddwyr terfynol a chynlluniau masnachol.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.