Cronfa Her Arloesi Newydd – Her y Traceostomi

Categorïau:
Sectorau

Yn dilyn ein cyhoeddiad am Gronfa Her Arloesi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC), mae’r Athro Kevin Morgan, Deon Ymgysylltu ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cyflwyno panel o arbenigwyr gofal iechyd ac arloesi i gynnal trafodaeth deallus a manwl am y fenter newydd.

Mae Confa Her Arloesi newydd P-RC yn agored i unrhyw fusnes sy’n gallu dangos datrysiadau technoleg efelychu cyflym ar gyfer hyfforddiant gofal iechyd. Mae’r panel arbenigol hwn yn trafod saith cwestiwn allweddol sy’n ymwneud â’r fenter, a sut y gall ganiatáu i sefydliadau’r sector cyhoeddus ddod yn gatalyddion ar gyfer sbarduno arloesedd ym maes gofal iechyd clinigol yng Nghymru.

Yn cymryd rhan yn y drafodaeth hon mae Rheolwr Cronfa Her P-RC, Gareth Browning, Rheolwr Canolfan Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI), Lynda Jones, Therapydd Ymgynghorol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Arweinydd Clinigol ar gyfer yr her, Paul Twose a Chyfarwyddwr Arloesi a Gwella BIP Caerdydd a’r Fro, Jonathon Gray.

Bydd digwyddiad briffio ar-lein ar gyfer cynigwyr sydd â diddordeb yn cael ei gynnal ar 13 Mai rhwng 9am ac 11am. Rhagor o wybodaeth yma:

Dod o Hyd i Ddigwyddiadau Busnes Cymru – Llywodraeth Cymru, L, Trefnwyr Digwyddiadau

Gellir dod o hyd i fanylion am sut i wneud cais am yr her benodol hon yma.

Mae Cronfa Her P-RC yn croesawu datganiadau o ddiddordeb ar gyfer heriau pellach. I gysylltu am drafodaeth gychwynnol, anfonwch e-bost at ein partneriaid cyflenwi ym Mhrifysgol Caerdydd yn ccrchallengefund@cardiff.ac.uk i gael gwybod mwy.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content