CSConnected – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r gweithgareddau allweddol a gwblhawyd dros y misoedd diwethaf yn cynnwys:

  • Sefydlu a pharatoi CSconnected Ltd fel cyfrwng cyflenwi ar gyfer cydgysylltu a chyfathrebu clwstwr.
  • Sefydlu CSconnected Ltd fel cynrychiolydd credadwy y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd rhanbarthol
  • Datblygu gweithgareddau cyfathrebu cychwynnol (gan gynnwys hyrwyddo gweithgareddau clwstwr yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol).
  • Cynrychioli’r clwstwr drwy ddigwyddiadau rhyngwladol
  • Mae diwydrwydd dyladwy P-RC o ran y prosiect “Blaen Tŷ” wedi dechrau gyda dadansoddiad o faterion ariannol, caffael a chymorth gan y wladwriaeth
  • Ymunodd P-RC â Chytundeb Cydweithredu SIPF CSConnected
  • Datblygwyd briffiau strategol ar gyfer cyfleuster “Blaen Tŷ”.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) yn cyd-noddi’r Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg (SaTV) yn Eisteddfod Genedlaethol 2024 gyda Phrifysgol De Cymru (USW). 

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content