CSConnected – Diweddariad Statws

Categorïau:
Cyffredinol

Diweddariad Statws Fis Mawrth 2021

Mae’r gweithgareddau allweddol a gwblhawyd dros y misoedd diwethaf yn cynnwys:

  • Sefydlu a pharatoi CSconnected Ltd fel cyfrwng cyflenwi ar gyfer cydgysylltu a chyfathrebu clwstwr.
  • Sefydlu CSconnected Ltd fel cynrychiolydd credadwy y clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd rhanbarthol
  • Datblygu gweithgareddau cyfathrebu cychwynnol (gan gynnwys hyrwyddo gweithgareddau clwstwr yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol).
  • Cynrychioli’r clwstwr drwy ddigwyddiadau rhyngwladol
  • Mae diwydrwydd dyladwy P-RC o ran y prosiect “Blaen Tŷ” wedi dechrau gyda dadansoddiad o faterion ariannol, caffael a chymorth gan y wladwriaeth
  • Ymunodd P-RC â Chytundeb Cydweithredu SIPF CSConnected
  • Datblygwyd briffiau strategol ar gyfer cyfleuster “Blaen Tŷ”.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR), y tîm sydd wedi ymrwymo i ailfywiogi ac ail-lunio de-ddwyrain Cymru, yn symud i ganolfan arloesi sbarc|spark Prifysgol Caerdydd. Mae cenhadaeth CCR i gysylltu pobl, cyfleoedd a buddsoddiadau â’i gilydd yn rhannu uchelgais sbarc|spark i greu partneriaethau fydd yn arwain at fanteision parhaol i Gymru. Canolfan bwrpasol lle mae cydweithio arloesol yn digwydd yw sbarc|spark. Mae sbarc|spark, sef canolfan cwmnïau deillio a busnesau newydd y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) a Cardiff Innovations@sbarc|sbark yn darparu’r seilwaith er mwyn i brosiectau cydweithio lwyddo.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.