Cyfle am Swydd ar Fwrdd y Cyngor Busnes

Categorïau:
Prosiectau'r Fargen Ddinesig

Mae Bargen Ddinesig gwerth £1.3 biliwn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhoi arwydd o ranbarth sy’n ‘agored ar gyfer busnes’.  Mae gan y Cyngor Busnes Rhanbarthol rôl arwyddocaol mewn sicrhau bod llais busnesau’n cael ei glywed, ac mae’n cyfrannu at gyfeiriad cyfleoedd buddsoddi’r Fargen Ddinesig. 

Mae yna gyfle unigryw i fod yn rhan o’r symudiad cyffrous hwn wedi codi, gan fod gan y Cyngor Busnes Rhanbarthol swydd wag ar ei Fwrdd.

Os ydych yn arweinydd busnes llwyddiannus, yn Brif Swyddog Gweithredol, yn Gyfarwyddwr neu’n entrepreneur llwyddiannus o fysg sectorau sy’n bwysig i dwf economaidd ein Prifddinas-Ranbarth yn y dyfodol, ac rydych yn barod am yr Her, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

Mae yna dair o swyddi ar gael, ac mae datganiadau o ddiddordeb i’w dychwelyd at Nicola Somerville erbyn 9yb ddydd Gwener, y 19eg o Ebrill:

Nicola.Somerville@cardiff.gov.uk

Bydd aelodau’r Bwrdd yn deillio o, ac yn cynrychioli trawstoriad o’r gymuned fusnes leol.  Anogir ceisiadau yn neilltuol gan unigolion sydd â gwybodaeth, profiad ac arbenigedd yn y sectorau a ganlyn:

  • Technoleg Feddygol (yn cynnwys Gwyddorau Bywyd)
  • Technoleg Ariannol
  • Ynni a’r Amgylchedd
  • Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
  • Addysg Uwch

Darllenwch fanyleb y person yma , os gwelwch yn dda

Mae ar bob ymgeisydd angen darparu’r canlynol:

  • Dim mwy nag 1 ochr o A4 yn amlinellu sut mae’r ymgeisydd yn credu’u bod yn bodloni manyleb y person
  • Curriculum Vitae
  • 2 lythyr i gefnogi pob un cais

Mae’r Cylch Gorchwyl ar gael yma

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yn dilyn cam un llwyddiannus lle cyflwynodd pedwar cwmni atebion posibl gwych i'r her o greu hyfforddiant efelychu traceostomi rhithwir ar gyfer 'her Technoleg Efelychu ar gyfer Hyfforddiant Gofal Iechyd' Caerdydd a'r Fro – gyda chymorth arian gan Lywodraeth Cymru a Chanolfan Ragoriaeth y Fenter Ymchwil Busnesau Bach ar gyfer cyflawni - dewiswyd DAU gwmni i symud ymlaen i'r ail gam (lle rhoddir arian ar gyfer y gwaith o ddatblygu’n ffisegol arddangoswyr prototeip).

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.