Cyfle i glywed barn arbenigol ar Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr P-RC

Categorïau:
Buddsoddiadau

Bydd y Weledigaeth Rheilffyrdd Teithwyr ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn sbardun allweddol i greu dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol i Dde-ddwyrain Cymru – ac yn gatalydd ar gyfer datblygu ac adfywio economaidd mawr ar draws y rhanbarth.

“Dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynhwysol”

Ymunwch â ni ddydd Mercher 31 Mawrth am Drafodaeth Ddigidol fydd yn cael ei chyflwyno gan y cyn Brif Weinidog Carwyn Jones a darganfyddwch sut y bydd y weledigaeth hon ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr yn helpu i drawsnewid y realiti presennol mewn rhanbarth sydd ag uchelgeisiau beiddgar i godi’r gwastad, cynyddu gallu ac ailadeiladu’n well – cewch glywed barn a chanfyddiadau panel amrywiol sy’n cynnwys Kellie Beirne (Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig P-RC), Mark Barry (Athro Ymarfer mewn Cysylltedd, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio ym Mhrifysgol Caerdydd) a Chris Sutton, (Cyfarwyddwr Sutton Consulting).

“Datblygu ac adfywio economaidd ar raddfa fawr ym mhob rhan o’r rhanbarth”

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn ddydd Mercher 31 Mawrth i glywed sut y bydd y gwasanaethau trafnidiaeth integredig a fforddiadwy newydd o ansawdd uchel yn cael eu darparu dros y 10-15 mlynedd nesaf – gan fodloni anghenion teithwyr, cefnogi datblygu economaidd cynaliadwy a chynhyrchu cymdeithasol, gwella’r canlyniadau economaidd, iechyd a chymdeithasol i bawb yn y rhanbarth, yn ogystal â chwarae rhan hollbwysig yn ymrwymiad P-RC i gyflawni allyriadau carbon sero-net

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £4.4m gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae Zip World, sy'n enwog yng Ngogledd Cymru am fod â’r llinell sip gyflymaf yn y byd, wedi dod â'u brand unigryw o dwristiaeth antur i ganol gwlad fynyddig y Rhigos. Gyda'r nod o roi hwb i economi De Cymru, wrth ddefnyddio'r dirwedd drawiadol i adfywio’r eicon hwn o hanes glofaol y rhanbarth, agorodd y safle i'r cyhoedd ar 26 Ebrill. Yn awyddus i weld y trawsnewidiad rhyfeddol hwn a chael profiad o Zip World ein hunain, fe gwrddon ni ag Ellie Watkins, sy'n rheoli'r holl weithgarwch marchnata lleol, a'r tîm ehangach i ddeall mwy am hanes Zip World Tower a’i gynlluniau presennol ac i’r dyfodol, a sut brofiad ydy gweithio yno.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.