Cynlluniau’r Gyfnewidfa Drafnidiaeth sy’n anelu at helpu i wneud Caerffili yn Lle Gwych i Fyw a Gweithio ynddo

Categorïau:
Sectorau

Bydd cynlluniau Cyfnewidfa Drafnidiaeth Metro+ Caerffili yn cynnwys cyfleusterau teithwyr o ansawdd uchel gan gynnwys gwybodaeth electronig, gwefru trydanol ar gyfer bysiau a chyfleuster parcio a theithio mwy.

I gael gwybod mwy am hyn a chynlluniau trafnidiaeth yn gyffredinol, buom yn sgwrsio gyda Clive Campbell, Rheolwr Peirianneg Trafnidiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC).

“Cyfnewidfa Caerffili ar hyn o bryd yw’r unig gyfnewidfa wirioneddol aml-foddol o fewn rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Ein bwriad yw adnewyddu’r cyfleuster hwnnw – bod yn fodern, a chyfredol, yn gwasanaethu’r dref a’r rhanbarth ehangach. Rydym am greu awyrgylch lle mae Caerffili fel cyrchfan yn lle da i fyw a gweithio ynddo. Ynghyd â mentrau eraill a gynigiwyd ym Mhrosiect Caerffili 2035, rydym yn bwriadu creu cyfleuster cyfnewid yn y pen draw a fydd yn cysylltu â’r buddsoddiad mawr i Gastell Caerffili.”

Mae CBSC yn bwriadu y bydd y gyfnewidfa yn cyflawni ar nifer o lefelau, yn enwedig o ran cynyddu cyfleoedd twf ar gyfer manwerthu yn y dref. Ar ôl cwblhau astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer y gyfnewidfa, bydd y Cyngor yn caffael tîm ymgynghorol dan arweiniad penseiri i ddatblygu’r achos busnes manwl a’r dyluniad. Disgwylir i’r cyfleuster cyfnewid gael ei gwblhau erbyn 2025.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Mewn cyfnod pan mae ein cyfrifoldebau a’n heriau amgylcheddol yn bwysicach nag erioed, mae Cynghrair Hinsawdd Busnes De-ddwyrain Cymru (Cynghrair Hinsawdd DDdC) wedi dod i’r amlwg gyda dull blaengar sy’n ymroddedig i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflymu’r llwybr tuag at gyflawni allyriadau sero-net.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Skip to content