Darganfyddwch sut i gyflogi’r graddedigion sy’n addas i chi

Categorïau:
Sgiliau

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau ar ryw adeg yn ceisio dod â thalent a syniadau newydd i mewn i’r sefydliad – ond ychydig o fentrau sydd â’r amser a’r adnoddau mewnol i reoli ymgyrch recriwtio graddedigion.

Crëwyd Cynllun Recriwtio Graddedigion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ym mis Mawrth 2019 i dynnu’r holl waith caled – ac unrhyw gost – allan o’r hafaliad: gan ddarparu gwasanaeth recriwtio graddedigion arbenigol am ddim i fusnesau o bob maint ar draws y rhanbarth, gan helpu cwmnïau i recriwtio’r dalent sy’n dod i’r amlwg sy’n ‘gywir’ ar gyfer y rôl a diwylliant y cwmni.

“Gwasanaeth recriwtio graddedigion am ddim i fusnesau o bob maint ar draws y rhanbarth”

Gallwch ddarganfod sut mae’r cynllun yn gweithio a’r canlyniadau profedig y mae’n eu cyflawni ddydd Llun 15 Chwefror, pan fydd Newyddion Busnes Cymru yn cynnal Trafodaeth Ddigidol ar Recriwtio Graddedigion P-RC. Mae’r panel yn cynnwys Swyddogion Datblygu Graddedigion P-RC – Geraldine O’Sullivan a Laura Carter – yn ogystal â Vanessa Leyshon o e-Teach a Sam O’Neil o Clifton Private Finance, sy’n cynrychioli dau sefydliad sydd wedi elwa o’r cynllun.

“Mae recriwtwyr ymroddedig P-RC yn rheoli’r prosiect cyfan o’r dechrau i’r diwedd”

Ymunwch â ni i glywed sut mae’r rhaglen yn darparu gwasanaeth proffesiynol a chadarnhaol i gyflogwyr ac ymgeiswyr – a sut mae tîm P-RC o recriwtwyr graddedigion penodedig yn rheoli’r prosiect cyflawn o’r dechrau i’r diwedd, o greu’r disgrifiad swydd a hysbysebu’r rôl, drwodd i asesu pob cais a rhoi’r ymgeiswyr gorau posibl ar restr fer.

“Ymunwch â ni ddydd Llun i weld sut y gallai’r cynllun weithio i chi”

Mae 83.5% o raddedigion a leolwyd wedi parhau i ddatblygu dyfodol disglair gyda’u sefydliad, drwy’r hyn y mae Vanessa a Sam yn ei gymeradwyo fel “proses symlach a phrofiad o ymgeiswyr eithriadol sy’n fuddiol i bawb”. Ymunwch â ni ddydd Llun ar gyfer ein Trafodaeth Ddigidol ar “Recriwtio’r graddedigion ‘cywir’ i fynd â’ch busnes i’r lefel nesaf” – a gweld sut y gallai’r cynllun weithio i chi.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Roedd ein herthygl flaenorol yn canolbwyntio ar y sylfaen a'r fframwaith addysgol sy'n sail i sgiliau digidol ar draws ein rhanbarth - yn ogystal ag edrych ar Sgiliau Menter P-RC eu hunain a’r Ganolfan Dalent, sydd wedi dechrau ar ei daith i ddarparu ystod eang o brofiadau dysgu ar gyfer y bedwaredd oes ddiwydiannol. Wrth gwrs, mae llawer o gyrsiau a rhaglenni digidol eraill yn cael eu cynnal ledled y de-ddwyrain, gan gynnig cyfleoedd gydol oes i fagu sgiliau, uwchsgilio neu ailsgilio am rôl yn yr economi ddigidol, fel y darganfyddwn isod ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.