Dyfodol delweddu. Ydych chi’n cofio pan weloch chi hyn gyntaf…

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Gweld yw credu medden nhw. Ond mae artistiaid, penseiri, gwneuthurwyr ffilmiau, chwaraewyr gemau proffesiynol di-ri – ynghyd ag unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn efelychu’r golwg naturiol – wedi ei chael hi’n anodd cyflwyno sut yn union y mae’r llygad ddynol yn “gweld gwrthrychau”. Mae’n fater sydd wedi bod yn poeni pobl ers hydoedd: bu’n rhaid i’r Groegwyr hynafol ystyried sut mae ein llygaid yn gweld gofod wrth adeiladu eu pensaernïaeth nodedig ac arbrofodd Leonardo Da Vinci gyda’r hyn a alwodd yn ‘bersbectif naturiol’. Ni fu erioed ateb technegol effeithiol i’r broblem hon. Hyd nawr.

Ail-ddychmygu delweddu i efelychu’r golwg naturiol.

Mae FOVOTEC o Gaerdydd wedi creu meddalwedd delweddu cyntaf y byd sy’n gallu efelychu golwg naturiol o’r enw FOVO-NR. Wedi’i datblygu gan Robert Pepperell ac Alistair Burleigh yn ystod eu cyfnod yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – Mae FOVO-NR wedi esblygu drwy ddeng mlynedd o ymchwil labordy i ddod yn gyfuniad unigryw o gelf, gwyddoniaeth, peirianneg, mathemateg ac athroniaeth: ail-ddychmygu delweddu a bod ar drothwy proses ail-lunio diwydiannau ledled y byd, gan yrru chwyldro mewn nifer o sectorau, gan gynnwys:

Delweddu Pensaernïol

Roedd penseiri a delweddwyr yn rhwystredig gyda chyfyngiadau rendro persbectif llinellog.  Mae FOVO-NR yn offeryn pwerus ar gyfer dangos gofod 3D mewn ffordd sy’n llawer agosach at sut y byddent yn ymddangos mewn bywyd go iawn.

Modurol

Fel arfer, mae rendrau presennol y gofod y tu mewn i geir a cherbydau eraill yn gyfyng ac yn cael eu hystumio gan eu bod yn dibynnu ar dechnegau rendro persbectif llinellog hen ffasiwn. Gyda FOVO-NR gall dylunwyr modurol gynhyrchu golygfeydd mewnol sy’n llawer mwy eang ac y gallwch ymgolli ynddynt.

Efelychiad

Mewn byd sy’n ailsgilio ac uwchsgilio’n barhaus, mae FOVO-NR yn ymgysylltu â hyfforddeion ac yn grymuso dysgu drwy amgylcheddau efelychiadol mwy naturiol a chywir, gan leihau’n sylweddol yr angen am symudiadau camera mynych sy’n aml yn effeithio ar y pleser o’u defnyddio.

Gemau

Gall FOVO-NR gyflwyno bydoedd 3D gyda golygfeydd enfawr, gan ganiatáu i ni weld llawer mwy o’r Gêm 3D gyda llai o sgrolio camera – gan gynyddu ymdeimlad y defnyddiwr o ymdrochi a rhoi rheolaeth lawn dros y ffordd y mae’r sîn yn ymddangos.

Manwerthu

Gallai FOVO-NR chwyldroi e-fasnach – gan ymgysylltu â chwsmeriaid ar-lein fel erioed o’r blaen drwy gyflwyno cynhyrchion ac amgylcheddau gyda dimensiwn newydd o realaeth a throchi uwch.

Dylunio 3D

Nid yn unig y mae FOVO-NR yn caniatáu i ddylunwyr gynhyrchu rendrau mwy realistig o gynnyrch ac amgylchedd, mae hefyd yn driniaeth gofod 3D hyblyg iawn hefyd – sy’n cynnwys nifer fawr o reolaethau ar gyfer golygu gofod 3D mewn ffyrdd nad ydynt yn bosibl gyda phecynnau 3D eraill.

Mae’r defnydd posibl bron yn ddiddiwedd

Nid yw FOVO-NR yn effaith ddelweddu syml, ond yn hytrach yn ddull rendro graffeg craidd newydd ar gyfer y peiriannau Unity ac Unreal 3D sy’n ymgorffori dull llawer mwy hyblyg o drosi data 3D yn ddelwedd 2D. Oherwydd hyn mae’n gallu cynnig llawer o fanteision i gwsmeriaid, gan gynnwys meysydd golwg ehangach a mwy naturiol, gwell ymwybyddiaeth ofodol, maint a dyfarniadau pellter mwy cywir, a gwell canfyddiad o gyflymder ac ymdeimlad o ddyfnder.

Mae cymwysiadau posibl y feddalwedd anhygoel hon bron yn ddiddiwedd. Ac fel y noda Robert ei hun yn falch, “Mae’r ffordd y mae artistiaid yn gweld realiti yn ganolog i holl daith FOVOTEC” – taith sydd eisoes wedi gweld ei gwmni’n partnera gydag un o brif gwmnïau technoleg y byd, gan chwyddo cynlluniau uchelgeisiol i greu ED hyd yn oed mwy datblygedig na’r fersiwn bresennol o FOVO-NR.

Nawr gall y byd gredu’r hyn y mae’n ei weld, gadewch i ni ymfalchïo bod y feddalwedd syfrdanol hon sy’n gwbl chwyldroadol wedi gweld golau dydd yma yng Nghymru am y tro cyntaf … 

Os yw’r hyn rydych wedi’i ddarllen yn eich ysbrydoli i fod eisiau gwybod mwy am sut y gallai’r dechnoleg hon wella eich busnes, byddem wrth ein bodd yn helpu. Cysylltwch â Robert neu Alistair yn info@fovotec.com.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.