Gofal Iechyd Gwalia yn dangos sut i ennill drwy arallgyfeirio

Categorïau:
Proffilio Corfforaethol

Os oes gennych boteli meddyginiaeth mewn cabinet yn eich cegin neu eich ystafell ymolchi, mae siawns dda bod ganddynt gaeadau diogelu plant wedi’u gwneud gan gwmni o Dde Cymru.

Mae Gwalia Healthcare, a leolir yn Nhrefforest, yn gwneud tua 20% o gaeadau diogelu plant y DU. Byddai hynny, ynddo’i hun, yn gamp sylweddol. Ond mae Gwalia hefyd yn gwneud amrywiaeth eang o gynhyrchion eraill sy’n achub bywydau, o boteli diheintio dwylo a chwistrellwyr dadhalogi i ddyfeisiau meddygol soffistigedig.  Mae’n stori am arallgyfeirio ar adeg ofidus a all ysbrydoli busnesau eraill yn y cyfnod anodd hwn.

Y blynyddoedd cynnar

Sefydlwyd Gwalia Healthcare, a leolir yn Nhrefforest, ym 1968 ac fe’i gelwid yn wreiddiol yn Dragon Plastics.  Mae’n gwmni preifat 100%, sy’n dal i gael ei reoli gan deulu un o’r sefydlwyr, Dennis Parker.

Y rheolwr-gyfarwyddwr presennol, Rod Parker, yw’r drydedd genhedlaeth o Parkers i redeg y cwmni. Sefydlodd tad-cu Rod a’i gyd-sefydlwyr Dragon Plastics yn gwmni mowldio mowldinau a chydosodiadau chwistrellu plastig.  Ei gwsmer cyntaf oedd y cwmni cyflenwadau gwyddonol byd-eang Thermo Fisher, a alwyd wedyn yn Motil ac mae dal yn gwsmer i’r cwmni 52 mlynedd yn ddiweddarach.

Ymunodd tad Rod, Ian â’r cwmni ym 1982, tua’r adeg y dyluniodd Dragon yr hyn a oedd, mae’n debyg, yn gynnyrch pwysicaf y cwmni, sef caeadau diogelu plant ar gyfer poteli meddyginiaeth.  Dyluniodd Ian Parker gyfarwyddiadau darluniadol yn hytrach na chyfarwyddiadau ysgrifenedig ar y caeadau poteli.  Wedi’i fagu yn Southend, Llundain, roedd yn gwerthfawrogi na fyddai pob defnyddiwr yn gallu darllen cyfarwyddiadau yn Saesneg.

Y cwmni yw’r unig wneuthurwr caeadau diogelu plant annibynnol o hyd yn y DU, ond yn 1996 cafodd dro anffodus.  Penderfynodd y llywodraeth nad oedd angen cyflenwi dos solet mwyach mewn poteli â chaeadau diogelu plant; gellid eu gwerthu mewn pecynnau pothellog yn lle hynny.

Dros nos, collodd Dragon Plastics 50% o’i fusnes.  Roedd yn gyfnod anodd i Rod, 21 oed, ymuno â’r cwmni teuluol.  “Ymunais â’r cwmni pan oedd ar ei isaf erioed,” meddai.

Er mwyn cael gwybodaeth gyffredinol am y busnes, gweithiodd Rod mewn gwahanol rannau o’r cwmni, gan dreulio amser ac ennill profiad mewn logisteg, rheoli ansawdd a gwerthu.  Ar ôl 3 blynedd yn yr adran ddatblygu busnes fe’i gwnaed yn gyfarwyddwr gwerthu ar ôl ennill rhai contractau gwerthu sylweddol.

Arallgyfeirio

Yn 2006 aeth ei dad yn sâl a chymerodd Rod, yn ddim ond 26 oed, yr awenau fel y rheolwr-gyfarwyddwr.  Gyda’i fusnes craidd o dan bwysau, roedd yn bryd i Gwalia arallgyfeirio.  “Sylweddolais yn gyflym fod angen i ni fod yn gwerthu rhywbeth mwy na dim ond caeadau poteli,” meddai.

Yn 2007 aeth gwneuthurwr poteli o’r enw Riverside Plastics i ddwylo gweinyddwyr, ar ôl colli’r rhan fwyaf o’i fusnes yn cyflenwi’r nwyddau ystafell ymolchi oedd yn cael eu rhoi am ddim i westeion gan y sector gwestai, yn sgil 9/11.  Ar y pryd roedd Dragon yn gwneud 350 miliwn o gaeadau poteli y flwyddyn.  Drwy gaffael Riverside, gallai Gwalia ychwanegu gwneud poteli at ei repertoire ac ehangu i ystod ehangach o ddeunydd pecynnu meddygol, fferyllol a maethol.

O fewn tri mis o brynu Riverside, roedd gan Gwalia gontract gyda Sainsbury’s yn dylunio ystod o becynnau fitamin â chaeadau diogelu plant .  Dilynwyd contract Sainsbury gan rai gyda Superdrug a Tesco. O fewn 10 mlynedd roedd y cwmni wedi cipio 72% o farchnad becynnu fitafiotig y DU.

Prynodd Gwalia fusnes gwneud offer hefyd ac mae bellach yn cynhyrchu ei holl offer mowldio drwy chwistrell a mowldio drwy allwthio ei hun i’w ddyluniad ei hun, gan arbed arian ac amser aros am offer.

Symud i ddyfeisiau meddygol

Daeth y cam nesaf yn esblygiad y cwmni un diwrnod yn 2015 pan oedd Rod yn yr ysbyty.  O edrych ar rai o’r dyfeisiau meddygol o’i amgylch, dechreuodd feddwl sut y gallai Gwalia fod yn rhan o’r sector.  Treuliodd chwe mis yn astudio cwmnïau eraill yn y sector, a phenderfynodd fod Gwalia yn mynd i fod yn wahanol.

“Y syniad oedd adeiladu safle yn Nhrefforest a oedd, y tu ôl i’r muriau, o’r radd flaenaf, gydag ystafelloedd glân, yr holl gyfleusterau, yr holl beirianneg ac offer trydanol, yr holl wybodaeth am fyrddau cylched, ond heb adeilad mawr ffansi hanner miliwn troedfedd sgwâr gyda llawer o gyfarwyddwyr yn cael £200,000,” meddai.

Roedd contract offer meddygol cyntaf y cwmni gyda Sky Medical Technology, ar gyfer pâr o ddyfeisiau o’r enw geko a firefly.  Maen nhw’n ddyfeisiau maint wats sy’n cael eu gwisgo ar y pen-glin ac yn ysgogi’r nerf peroneol i gynyddu llif y gwaed yn y goes isaf, i atal thrombosis gwythiennau dwfn a lleihau chwyddo ar ôl anafiadau chwaraeon.   Mae’n gweithio drwy anfon pwls electronig i efelychu’r cerdded a cherdded ar gyflymdra arferol a cherdded ar gyflymder 2/3.

Erbyn dechrau 2020 roedd Gwalia Healthcare wedi ei sefydlu ei hun yn gwmni sy’n gwneud ystod eang o gynhyrchion, o gaeadau poteli diogelu plant a deunydd pacio fferyllol i ddyfeisiau meddygol fel geko a firefly.  Roedd y cwmni wedi dod drwy un bygythiad i’w fusnes o’r newid mewn polisi ar ddeunydd pacio meddygol, drwy arallgyfeirio ystod ei gynnyrch a chwilio am farchnadoedd newydd.

Dysgwyd y wers! Oherwydd yn 2020 byddai Gwalia yn wynebu ergydion pellach i’w busnes gan ddigwyddiadau y tu hwnt i’w rheolaeth.  Gwnaeth yr hyn a ddigwyddodd nesaf roi dyfeisgarwch a chreadigrwydd y cwmni ar brawf go iawn.

Rhannu:

Newyddion Cysylltiedig

Pan sefydlodd Dr Martin Scurr ImmunoServ yn ystod y pandemig, gwelodd le yn y byd am gwmni ymchwil contract sy'n arbenigo yn y sector imiwnoleg - gweithrediad sydd â’i drefniadau ymchwil a datblygu ei hun ar gyfer datblygu ystod o brofion awdurdodol, sy’n mesur ymatebion imiwnedd i firysau, bacteria a chanser.

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.