Gwasanaeth Recriwtio Graddedigion P-RC: paru’r graddedigion cywir â’r sefydliadau cywir ar draws y rhanbarth.

Categorïau:
Sgiliau

Gall recriwtio’r dalent orau sy’n ‘iawn’ i unrhyw fusnes ymddangos yn dasg anodd a chymhleth – p’un a ydych chi’n BBaCh, yn fusnes canolig neu’n gwmni mwy sefydledig. Ac eto, mae’r buddion o ‘gael pethau’n iawn’ yn aruthrol: dod â syniadau newydd, gwahanol ffyrdd o feddwl, awydd am ddysgu a chenhedlaeth newydd o arweinyddiaeth i sefydliad.

Gwasanaeth atynnu ac asesu sy’n cyflawni o fewn pedair wythnos – am ddim.”

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn deall hyn – a dyna pam rydym wedi creu gwasanaeth atynnu ac asesu graddedigion arbenigol sy’n paru’r graddedigion ‘cywir’ â’r cyflogwr ‘cywir’, gan gyfateb set sgiliau a meddylfryd y graddedigion i gyfle proffesiynol a diwylliant y cwmni. Mae’r holl broses, o friffio i gyflwyno rhestr fer o ymgeiswyr, fel arfer yn cymryd dim mwy na phedair wythnos ac mae’n rhad ac am ddim i unrhyw gyflogwr yn y rhanbarth: adlewyrchiad o ymrwymiad P-RC i helpu busnesau i adeiladu’n ôl yn well, ehangu, a gwneud gweithlu Cymru’n fwy gwydn drwy greu swyddi gwell yn lleol.

“Profiad diddorol a chadarnhaol i’r cyflogwr a’r ymgeisydd”

Gyda Chymru a’r byd yn wynebu pwysau digyffelyb a marchnad gyflogaeth ansicr, nod ein gwasanaeth 360-gradd yw rhoi’r profiad gorau i’r cyflogwr a’r ymgeisydd graddedig – gan sicrhau bod y broses gyfweld yn ymgysylltiol, yn effeithlon ac yn gadarnhaol i’r holl randdeiliaid.

Gallai cyflogwyr ym mhob sector ar draws y rhanbarth elwa o’r gwasanaeth hynod werthfawr hwn – a gallant ddysgu mwy am y cynllun drwy ymuno â ni yr wythnos nesaf ar Newyddion Busnes Cymru ar gyfer Trafodaeth Ddigidol Recriwtio Graddedigion P-RC.

Rhannu:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Newyddion Cysylltiedig

Mae ein cyfres ddigidol eisoes wedi dangos sut mae’r awydd mawr am gydweithio a chydgynhyrchu wedi sbarduno twf yr economi ddigidol ledled De-ddwyrain Cymru. Mae'r gallu hwn i rannu gwybodaeth, adnoddau a chyfleoedd i'w weld ar sawl lefel ledled ein rhanbarth - yn fwyaf nodedig efallai yn y cymunedau cydweithredol sy'n nodwedd allweddol o lwyddiant BBaChau digidol ar draws P-RC ...

Tanysgrifiad i'r cylchlythyr

Os hoffech dderbyn copïau o'n cylchlythyrau, cwblhewch y ffurflen gyda'ch manylion isod.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r profiad gorau ichi fel defnyddiwr. Os dewiswch barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis.